संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको सूचना

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको सूचना

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दरखास्त फारम Download गर्न यहाँ ☛  आवेदन फाराम  click गर्नुहोस्। साथै थप जानकारीका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको सम्पर्क नं.:  ०१५९७१०२९ रहेको छ।

गोरखापत्रमा मिति २०८०/१२/२० गते प्रकाशित सूचना :-