सचिवहरु

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव
थप जानकारी
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास


श्री उदयराज सापकोटा

सचिव (कानून)
थप जानकारी
कानून तथा मानवअधिकार


श्री सुमनराज अर्याल

सचिव
थप जानकारी
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन
015971031

डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय

सचिव
थप जानकारी
प्रशासन र नतिजा व्यवस्थापन
015971021

श्री कृष्णहरि पुष्कर

सचिव
थप जानकारी
सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय


श्री राम आधार साह

सचिव
थप जानकारी
ईन्जिनियर क्लष्टर