सचिवहरु

डा. खगराज बराल

सचिव
थप जानकारी
सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय
+977-01-5971021

डा. बैकुण्ठ अर्याल

सचिव
थप जानकारी
मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास
०१५९७१०४१

श्री तोयनारायण ज्ञवाली

सचिव
थप जानकारी
राष्ट्रिय सुरक्षा , सुशासन तथा प्रशासन


श्री धनराज ज्ञवाली

सचिव (कानून)
थप जानकारी
कानून तथा मानवअधिकार