सचिवहरु

डा. बैकुण्ठ अर्याल

सचिव
थप जानकारी
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास
015971061

श्री यादवप्रसाद कोइराला

सचिव
थप जानकारी
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन
015971031

श्री उदयराज सापकोटा

सचिव (कानून)
थप जानकारी
कानून तथा मानवअधिकार
015971051

डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय

सचिव
थप जानकारी
प्रशासन र नतिजा व्यवस्थापन
015971021

श्री विनोदप्रकाश सिंह

सचिव
थप जानकारी
सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय
015971041

श्री राम आधार साह

सचिव
थप जानकारी
ईन्जिनियर क्लष्टर
015971036