Category Archives: सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रतिवेदन हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बोलपत्र आह्वानको सूचना

यस कार्यालयको लागि आ.व २०७७/७८मा देहायको कार्याका लागि विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान स्वरूप यो सूचना प्रकाशन गरिएको […]