Category Archives: सूचना तथा समाचार

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७९ वैशाख देखि २०७९ असार)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७९ […]

नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरुको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७८।०७९ मा सञ्चालित नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरुको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन (सारांश) प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा हेर्न […]

राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको आ.व. २०७८।०७९ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको आ.व. २०७८।०७९ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।

हेलो सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७७।०७८)

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा हेलो सरकार शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको वार्षिक प्रतिवेदन हेलो सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७७।०७८) विस्तृत रुपमा […]

डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धीको बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस कार्यालयको डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आव्हानको सूचना विस्तृत रुपमा […]

यस कार्यालयको डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धीको बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालयको डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धीको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ‌ऐन, २०६३ को दफा २६ को […]

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७८ माघ देखि २०७८ चैत्र)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७८ माघ […]

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७८।०७८ मा सञ्‍चालित नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरुको २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको प्रगति विवरण विस्तृत रुपमा हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् […]