Category Archives: सूचना तथा समाचार

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७९

सूचनाको हकसम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७९ हे्र्नका लागि यहाँ Click गर्नुहोला ।

विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । दरखास्त फारमको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट […]

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७९ वैशाख देखि २०७९ असार)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७९ […]

नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरुको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७८।०७९ मा सञ्चालित नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरुको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन (सारांश) प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा हेर्न […]

राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको आ.व. २०७८।०७९ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको आ.व. २०७८।०७९ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।

हेलो सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७७।०७८)

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा हेलो सरकार शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको वार्षिक प्रतिवेदन हेलो सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७७।०७८) विस्तृत रुपमा […]