सह-सचिवहरु

कृष्ण बहादुर राउत

सहसचिव
थप जानकारी
पूर्वाधार विकास महाशाखा


किरण राज शर्मा

सहसचिव
थप जानकारी
शासकीय सुधार महाशाखा

मो. नं. ९८५१२७०३३०

कोशल चन्द्र सुवेदी

सहसचिव
थप जानकारी
मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा


ध्रुव घिमिरे

सहसचिव
थप जानकारी
लगानी, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा


शंकर नेपाल

सहसचिव
थप जानकारी
सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा


शिवादेवी दहाल

सह सचिव
थप जानकारी
नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा


बुद्ध बहादुर गुरूङ

सहसचिव
थप जानकारी
मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय


मदन दहाल

सहसचिव
थप जानकारी
प्रशासन महाशाखा


राजेन्द्र पराजुली

सहसचिव
थप जानकारी
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनीति समन्वय महाशाखा


गोविन्द प्रसाद सुवेदी

सहसचिव
थप जानकारी
प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा