सह-सचिवहरु

कृष्ण बहादुर राउत

सहसचिव
थप जानकारी
पूर्वाधार विकास महाशाखा


किरण राज शर्मा

सहसचिव
थप जानकारी
शासकीय सुधार र सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा


दिनेश कुमार घिमिरे

सहसचिव
थप जानकारी
मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा
फोनः +९७७-०१-४२११०३५

इन्दिरा दाहाल

सहसचिव
थप जानकारी
कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा
फोनः +९७७-१-४२१११३०

कोशल चन्द्र सुवेदी

सहसचिव
थप जानकारी
मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा
+९७७-१-४२११०७४

ध्रुव घिमिरे

सहसचिव
थप जानकारी
लगानी, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा
फोनः +९७७-१-४२११०६७

छवि रिजाल

सहसचिव
थप जानकारी
सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा
फोन: +९७७-०१-४२११०११

नारायण अधिकारी

सहसचिव
थप जानकारी
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनीति समन्वय महाशाखा
+९७७-०१-४२१११०९

adhikarin1964@yahoo.com

शंकर नेपाल

सहसचिव
थप जानकारी
प्रशासन महाशाखा
फोनः +९७७-१-४२११०८०
मो.नं. : ९८५१२७०३३०

बुद्ध बहादुर गुरूङ

सहसचिव
थप जानकारी
मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय


आनन्द काफ्ले

सहसचिव
थप जानकारी
नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा
फोनः +९७७-१-४२११०७३