Category Archives: Uncategorized

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा

नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुमा कार्यरत अधिकृतहरुको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संचालन गर्ने ACMD र […]

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा

नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुमा कार्यरत अधिकृतहरुको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संचालन गर्ने ACMD र […]

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रतिवेदन हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गठित नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको १८ औं वैठक (२०७६।१२।२५) को निर्णय

निर्णय हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस। असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ हेर्नका […]