Category Archives: टेण्डर

डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्‍वानको सूचना

डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना (Interior Design Works of Harka Gurung Hall) निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा […]

आ.व. ०७८।७९ का लागि सरसफाई सेवा खरिद सम्वन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि आ.व २०७८/७९ का लागि आवश्यक सरसफाई सेवाका लागि आह्वान गरिएको टेण्डरको सूचना। सूचना डाउनलोड गरी […]

बोलपत्र आह्वानको सूचना

यस कार्यालयको लागि आ.व २०७७/७८मा देहायको कार्याका लागि विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान स्वरूप यो सूचना प्रकाशन गरिएको […]