Category Archives: टेण्डर

आ.व. २०७९।०८० का लागि खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आ.व २०७९/०८० का लागि आवश्यक खाद्यान्न खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्‍वानको […]

आ.व. २०७९।०८० का लागि खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आ.व २०७९/०८० का लागि आवश्यक खाद्यान्न खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्‍वानको […]

आ.व. २०७९।०८० का लागि सरसफाई सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आ.व २०७९/०८० का लागि आवश्यक सरसफाई सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र […]

डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्‍वानको सूचना

डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना (Interior Design Works of Harka Gurung Hall) निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला […]

डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्‍वानको सूचना

डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना (Interior Design Works of Harka Gurung Hall) निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा […]