Category Archives: टेण्डर

आ.व. ०८०।०८१ को लागि पिउने पानी खरिद सम्वन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

यस कार्यालयको लागि आ.ब. २०८०/८१ मा आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमको पिउने पानी खरिद प्रयोजनार्थ मिति २०८०/०८/२० गतेको गोरखापत्रमा सिलबन्दी दरभाउपत्र […]

आ.व. २०७९।०८० का लागि खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आ.व २०७९/०८० का लागि आवश्यक खाद्यान्न खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्‍वानको […]

आ.व. २०७९।०८० का लागि खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आ.व २०७९/०८० का लागि आवश्यक खाद्यान्न खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्‍वानको […]

आ.व. २०७९।०८० का लागि सरसफाई सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आ.व २०७९/०८० का लागि आवश्यक सरसफाई सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र […]