आ.व. ०७८।७९ का लागि सरसफाई सेवा खरिद सम्वन्धी सूचना

आ.व. ०७८।७९ का लागि सरसफाई सेवा खरिद सम्वन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि आ.व २०७८/७९ का लागि आवश्यक सरसफाई सेवाका लागि आह्वान गरिएको टेण्डरको सूचना।

सूचना डाउनलोड गरी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्