सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सय दिनमा सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण कार्यहरु र हासिल भएका उपलब्धिहरुको सारांश

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सय दिनमा सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण कार्यहरु र हासिल भएका उपलब्धिहरुको सारांश