सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन (२०८० कार्तिक-पुस)

सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन (२०८० कार्तिक-पुस)