सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गर्नु भएको सम्बोधन (२०७९।१०।२७)

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गर्नु भएको सम्बोधन (२०७९।१०।२७)