सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका मुख्य सल्लाहकार मा. विष्णु प्रसाद रिमालज्यूको अध्यक्षतामा काठमाडौ उपत्यकाको सडक विस्तार, खानेपानी तथा धुँवाधुलो र प्रदूषणको अवस्था र सुधार सम्वन्धमा विशिष्ट पदाधिकारीहरुको समुपस्थितिमा भएको बैठकका निर्णयहरु

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका मुख्य सल्लाहकार मा. विष्णु प्रसाद रिमालज्यूको अध्यक्षतामा काठमाडौ उपत्यकाको सडक विस्तार, खानेपानी तथा धुँवाधुलो र प्रदूषणको अवस्था र सुधार सम्वन्धमा विशिष्ट पदाधिकारीहरुको समुपस्थितिमा भएको बैठकका निर्णयहरु