संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको सूचना

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको सूचना

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दरखास्त फारम Download गर्न यँहा आवेदन फारम  click गर्नुहोस्। साथै थप जानकारीका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको सम्पर्क नं.: ०१५९७१०२८ र ०१५९७१०२९ रहेको छ।

गोरखापत्रमा मिति २०८०/०४/२० गते प्रकाशित सूचना :-