विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

दरखास्त फारमको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।