विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारेको सूचना

विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारेको सूचना