माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा गठित कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको छैठौं वैठक (२०७७।०२।३०) को निर्णय

माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा गठित कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको छैठौं वैठक (२०७७।०२।३०) को निर्णय

निर्णय हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
अनुसूची १ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
अनुसूची २ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।