माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा गठित कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको १३ औं वैठक (२०७७।१०।१४) को निर्णय

माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा गठित कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको १३ औं वैठक (२०७७।१०।१४) को निर्णय