डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धीको बोलपत्र आव्हानको सूचना

डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धीको बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस कार्यालयको डा. हर्क गुरुङ सभाकक्षको भित्री संरचना निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आव्हानको सूचना

विस्तृत रुपमा हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।