कोरोना भाइरस उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरिएको सूचना

कोरोना भाइरस उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरिएको सूचना

सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.
श्री राजेन्द्र कुमार पौडेल- सहसचिव ९८५१२७०३३०
श्री रविन कुमार राई- लेखा अधिकृत ९८५११४९३३३

डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

यस कोषमा जम्मा भएको आर्थिक सहयोग रकमको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

यस कोष सम्बन्धमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्णय हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।