कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त मानव अधिकार पुरस्कारको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त मानव अधिकार पुरस्कारको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना