आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७८।०७८ मा सञ्‍चालित नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरुको २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

विस्तृत रुपमा हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।