testing temple

श्री यामकुमारी खतिवडा

सचिव
थप जानकारी
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास


श्री लक्ष्मण अर्याल

‍‍सचिव
थप जानकारी
प्नशासन र नतिजा व्यवस्थापन


श्री सूर्य प्रसाद गौतम

सचिव
थप जानकारी
राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासन


श्री दिनेश भट्टराई

सचिव
थप जानकारी
प्रादेशिक समन्वय र सामाजिक विकास


श्री धनराज ज्ञवाली

सचिव (कानून)
थप जानकारी
कानून तथा मानवअधिकार


श्री सुरेश आचार्य

सचिव
थप जानकारी
ईन्जिनियर क्लष्टर