सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बाट पद वहालीको क्रममा सम्वन्धित मन्त्रालय एवम् निकायहरुलाई दिनुभएको निर्देशन

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बाट पद वहालीको क्रममा सम्वन्धित मन्त्रालय एवम् निकायहरुलाई दिनुभएको निर्देशन