कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६

कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६

  • Version
  • Download 2159
  • File Size 223.40 KB
  • File Count 1
  • Create Date १३ चैत २०७६
  • Last Updated March 26, 2020

कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६

क्वारान्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2076