मन्त्रिपरिषद् समितिका पदाधिकारीहरु – Old

राजनैतिक समिति
 १ सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयोजक
 २ माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री सदस्य
 ३ माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री सदस्य
 ४ माननीय सहरी विकास मन्त्री सदस्य
 ५ माननीय रक्षामन्त्री सदस्य
 ६ माननीय आ पूर्तिमन्त्री सदस्य
 ७ माननीय श्रम तथा रोजगारमन्त्री सदस्य
 ८ माननीय शिक्षा मन्त्री सदस्य
 ९ माननीय जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री सदस्य
 १० माननीय वाणिज्यमन्त्री सदस्य
 ११ माननीय शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सदस्य

 

प्रशासन समिति
 १ माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री संयोजक
 २ माननीय श्रम तथा रोजगारमन्त्री सदस्य
 ३ माननीय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री सदस्य
 ४ माननीय कानुन , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य
 ५ माननीय कृषि विकास मन्त्री सदस्य
 ६ माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री सदस्य
 ७ माननीय संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सदस्य
 ८ माननीय सिँचाइमन्त्री सदस्य
 ९ माननीय वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री सदस्य
 १० माननीय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री सदस्य

 

सामाजिक समिति
 १ माननीय उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री संयोजक
 २ माननीय परराष्ट्रमन्त्री सदस्य
 ३ माननीय रक्षा मन्त्री सदस्य
 ४ माननीय आ पूर्ति मन्त्री सदस्य
 ५ माननीय शिक्षा मन्त्री सदस्य
 ६ माननीय कृषि विकास मन्त्रालय मन्त्री सदस्य
 ७ माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री सदस्य
 ८ माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री सदस्य
 ९ माननीय वाणिज्यमन्त्री सदस्य
 १० माननीय वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री सदस्य
 ११ माननीय स्वास्थ्यमन्त्री सदस्य

 

आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति
 १ माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री संयोजक
 २ माननीय सहरी विकासमन्त्री सदस्य
 ३ माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सदस्य
 ४ माननीय ऊ र्जा मन्त्री सदस्य
 ५ माननीय परराष्ट्र मन्त्री सदस्य
 ६ माननीय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री सदस्य
 ७ माननीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री सदस्य
माननीय शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सदस्य
 ९ माननीय संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सदस्य
 १० माननीय सिँचाइमन्त्री सदस्य
 ११ माननीय उद्योगमन्त्री सदस्य

 

विधेयक समिति  
 १ माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री संयोजक
 २ माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सदस्य
 ३ माननीय ऊर्जामन्त्री सदस्य
 ४ माननीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सदस्य
 ५ माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री सदस्य
 ६ माननीय जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री सदस्य
 ७ माननीय सामान्य प्रशासनमन्त्री सदस्य
 ८ माननीय उद्योग मन्त्री सदस्य
 ९ माननीय स्वास्थ्यमन्त्री सदस्य
 १० माननीय सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री सदस्य