सरकारमा संलग्‍न पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्‍कल्‍प सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम (२०८० चैत ६)

सरकारमा संलग्‍न पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्‍कल्‍प सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम (२०८० चैत ६)