सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार

काठमाडौं, नेपाल।

फोन: +९७७-१-५९७१०००, ५९७१००१

अडियो नोटिस बोर्डः १६१८०७०७०११११

पो ब. नं. २३३१२

Email: info@opmcm.gov.np