प्रेस विज्ञप्तिः विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धमा

प्रेस विज्ञप्तिः विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धमा