“प्रधानमन्त्रीलाई पाँच करोडको सुरक्षा सिस्टम “ शीर्षकमा मिति २०७७/०३/०९ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण

“प्रधानमन्त्रीलाई पाँच करोडको सुरक्षा सिस्टम “ शीर्षकमा मिति २०७७/०३/०९ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण