सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार

काठमाडौं, नेपाल।

फोन:

मुख्य सचिवको सचिवालय: +९७७-१- ४२११००

सचिवालय: सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय: +९७७-०१-४२१११०९

सचिवालय: राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन : +९७७-१-४२११०४०

मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा :+९७७-१-४२११०३५

प्रशासन महाशाखा : +९७७-१-४२११०८०

प्रशासन शाखा : +९७७-१- ४२११०२१

भौतिक पुर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा शाखा : +९७७-१- ४२११०७३

सूचना समन्वय शाखा : +९७७-१- ४२११०३८

फ्याक्सः +९७७-१- ४२११०६५, ४२११०८६, ४२११०३८, ४२११०२१, ४२११०४७,

अडियो नोटिस बोर्डः १६१८०७०७०११११

पो ब. नं. २३३१२

Email: info{at}opmcm.gov.np